Menu

Voor wie werken wij?

Voor wie werken wij?

toevoegen:
gemeente… workhsop integriteit gemeenteraad
hersenwetenschappers vu
vereniging van banken
Hanzehogeschool
Tweedaagse training in Socratisch vragenstellen met management van het facilitair bedrijf van Libra Zorggroep
Tweedaagse training in de Kunst van het vragenstellen voor leden van de OndernemingsRaad van AZL, een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland.
Meerdere trainingen in de Kunst van het vragenstellen binnen de Academie voor Sportkader van NOC*NSF.
Training Kunst van het vragenstellen voor compliance officers van RABO VastgoedGroep.
Training Socratisch vragenstellen voor medewerkers van Cluster Maatschappelijke ontwikkeling, Gemeente Rotterdam.
Meerdere 2-daagse trainingen in de Kunst van het vragenstellen voor medewerkers van Sensoor en de Kindertelefoon van Klaverblad Zeeland.
Training Socratische Methode voor psychiaters van Universitair Medisch Centrum Groningen.
Kunst van het vragenstellen voor gespreksleiders Moreel beraad binnen GGZ Friesland.
Meerdaagse training socratische methode voor leden van het van cliëntenpanel van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg
Mastercourse gespreksleiders Moreel beraad van GGnet, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
5-daagse opleiding gespreksleider moreel beraad voor verpleegkundigen, artsen en psychiaters van. Stichting Geriant
Training Kunst van het vragenstellen voor Raad van Toezicht van Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Jaarlijks verzorgen wij een Leergang Socratische methode voor de huisartsenopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum
Meerdaagse training Socratisch vragenstellen voor financial controlers van de bestuursdienst van het Noorderpoortcollege.
Moreel beraad, serie van zes bijeenkomsten voor alle medewerkers (artsen, vepleegkundigen, psychiaters, leidinggevenden) van de afdeling Psychiatrie van Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Socratisch vragenstellen, meerdaagse training voor begeleiders van Stichting Begeleid Wonen Utrecht
Hier bieden wij al sinds 1992 socratische gesprekken, en sinds 2011 ook de beroepsopleiding socratisch gespreksleider.
Voor het SSR – Studiecentrum Rechtspleging verzorgen wij jaarlijks socratische gesprekken over gerechtelijke oordeelsvorming.
Jaarlijks verzorgen wij meermaals een seminar Kunst van het vragenstellen binnen de
Leergang Bestuurlijk Leiderschap van de AOG School of Management
Jaarlijks verzorgen wij een 3-daagse module Socratische gesprekstechniek aan de opleiding Sportmanagement van de WagnerGroup
Al ruim tien jaar verzorgen we de opleidingsmodule Moreel Beraad in de landelijke Opleiding Verpleegkundig Specialisten in de Geestelijke GezondheidsZorg.
Voor Nyenrode Business Universiteit voeren we sinds 1998 trainingen Morele oordeelsvorming en Managen van Integriteit uit voor ministeries, gemeentes en financiële instellingen.
Management Development Electrabel Nederland Workshop: Socratische Methode – Innovatie en Creatief Denken
Hogeschool Utrecht Workshop van 1 dag: Ethische Reflectie voor Mastersopleiding Pedagogiek
Hanzehogeshool Groningen Socratische reflectie-tweedaagse voor InnovatieTeam
Unilever Turkije Tweedaagse reflectie training Woorden en Daden voor brand-managers
Hogeschool van Amsterdam Reflectiedag voor leidinggevenden
Colruyt België Tweedaagse reflectie training Woorden en Daden voor adviseurs
Hogeschool van Amsterdam Reflectiedag voor leidinggevenden
Leergang Topmanagement Defensie Socratisch gesprek van 1 dag
VROMraad Training socratische methode voor adviseurs
Reclassering Nederland Workshop socratisch vragen stellen voor trainers Cognitieve Vaardigheden
Creathaler Training socratisch vragen stellen voor opleiders van leermeesters in de Horeca
Woningbouwcorporatie Westhoek Wonen. Socratisch gesprek van een dag met directie-team

Integriteitstrainingen en -trajecten

Gemeente Rijswijk
Gemeente Uithoorn
Gemeente Vlaardingen
Vlaamse Dienst ArbeidsBemiddeling
Ministerie van Financiën
Algemene InspectieDienst
Ministerie van Rijkswaterstaat
Bank Nederlandse Gemeenten

Woorden en Daden

Dit reflectieprogramma is uitgevoerd voor:
Arcadis (directie-team)

Scholengemeenschap Lelystad (twee keer)

Eckmunde Zorgcentra (OndernemingsRaad)
Nuon (campagneteam)