Socratische vaardigheden

10-12 december
Aanmelden

Instrumenten voor verdieping

Misschien loop je in gesprekken wel eens tegen vragen aan als:

  • Wat drijft hem nu eigenlijk?
  • Wat vindt ze er werkelijk van?
  • Waarom zijn ze het nooit met me eens?
  • Hoe krijg ik hem zover dat hij er zelf over nadenkt?

Met socratische gesprekstechnieken krijg je antwoord op zulke vragen omdat ze scherpte en diepgang in een gesprek brengen. Met deze technieken ben je in staat te achterhalen wat iemands werkelijke mening is en wat daarachter zit. Zodoende ontstaat er ruimte voor vernieuwing in gesprekken met medewerkers, collega’s, cliënten, studenten of wie dan ook.

Voor wie?

compleet verzorgd verblijfVoor deze training heb je geen bijzondere voorkennis nodig; geduld en gezond verstand zijn genoeg. De training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig gesprekken voert – als leidinggevende, opleider, adviseur, arts, persoonlijk begeleider, coach, geestelijk verzorger, enz.
De training is SKGV-geaccrediteerd.logo-skgv

Wat leert u?

Na deze training kun je:

  • de socratisch-vragende houding innemen en daarin volharden
  • de juiste vragen stellen om meer diepgang te krijgen in een gesprek
  • een socratisch onderzoeksgesprek beginnen in elke situatie
  • in een groep werken met een door ons ontwikkeld socratisch gespreksmodel

Opzet en inhoud

De training is opgebouwd rond het methodisch raamwerk dat wij in tien jaar socratische opleidingspraktijk hebben ontwikkeld, en waarin vijf basiscompetenties worden onderscheiden. In de training worden deze competenties eerst benoemd en van een theoretische context voorzien. Het grootste deel van de training bestaat uit het oefenen met en scherp slijpen van deze competenties. Zo maak je je (stapsgewijs) het socratisch ambacht eigen- hard werken en een hoop plezier.

Waar en wanneer?

ISVWDe trainingen vinden plaats in de Internationale School Voor Wijsbegeerte in Leusden.
De volgende training is op:
10-12 december 2018

Kosten, aanmelding

De kosten voor deelname zijn € 1175,- (incl. verblijfskosten, vrij van BTW wegens CRKBO-registratie)
Als je tijdig aanmeldt zijn de kosten voor deelname
met korting: € 1050,- (zie aanmeldingsformulier)
Aanmelden