Menu

Wat is een socratisch gesprek?

 

Een denkgesprek

Een socratisch gesprek is een denkgesprek – een gesprek over denkbeelden en opvattingen. Het begint met een thema of met een denkvraag:

  • Wat mag je voor een patiënt beslissen?
  • Wanneer moet je stoppen met helpen?
  • Hoever moet samenwerking gaan?
  • Moet je je altijd aan afspraken houden?

Een socratisch gesprek gaat over een concrete situatie, iets dat een van de deelnemers heeft meegemaakt en dat voor hem of haar met de vraag te maken heeft. Bij de eerste vraag van hierboven kan dat een arts zijn die iets voor een patiënt besliste en die vindt dat dat ook mocht. Dat kan dan in het gesprek besproken worden – in de context van dat ene verhaal wordt dan de vraag onderzocht of de arts dat voor die patient mocht beslissen en waarom dan wel of niet. Zo een concrete situatie geeft scherpte aan het onderzoek, want uitvluchten als ‘in een ander geval zou ik…’ of ‘als het anders was geweest zou ik…’ zijn niet aan de orde. Het gaat om die ene situatie, en die was zoals die was – geen mitsen en maren. In het socratisch gesprek onderzoeken de deelnemers dus wat zij van een kwestie vinden en waarom. Dat leidt tot meer begrip van fundamentele waarden en overtuigingen in concrete situaties. Een socratisch gesprek is altijd een enerverende zoektocht. Wilt u dat eens meemaken? En kennis nemen van de achterliggende theorie? Dat kan op onze introductiedag Socratische methode.

Resultaten van een socratisch gesprek

Een socratisch gesprek levert verschillende dingen op. De mate waarin is uiteraard afhankelijk van de duur van het gesprek.

Een denkervaring

Een kort socratisch gesprek is vaak al een indringende ervaring, omdat je erachter komt wat iemand denkt en waarom. Dat is dan ook vaak het startpunt om te willen weten ‘hoe het zit’. Die ervaring dragen mensen nog lang met zich mee en zorgt ervoor dat iemand zijn eigen en andermans opvattingen minder snel als ‘vanzelfsprekend’ ziet.

Kennis

Door het socratisch gesprek krijg je bovendien inzicht in het gespreksonderwerp – de woorden en begrippen die daarmee samenhangen krijgen vaak een nieuwe en diepere betekenis. En je leert de denkbeelden van je gesprekspartners beter kennen.

Houding

Mensen maken zich door deelname aan een socratisch gesprek de houding eigen die daarvoor nodig is, een gespreks- en onderzoekshouding van:

  • vrijuit durven spreken
  • de ander spreekruimte geven
  • elkaar durven en willen bevragen

Vaardigheden

Daarnaast verwerven zij een aantal socratische gepreksvaardigheden:

  • werkelijk luisteren naar iemands woorden
  • helder verwoorden van de eigen zienswijze
  • juiste onderzoeksvragen formuleren

Historische achtergrond

De socratische gespreksmethode zoals wij die gebruiken in organisaties heeft een filosofische achtergrond. Uiteindelijk gaat de methode natuurlijk terug op de griekse filosoof Socrates. Zijn stijl van gespreksvoering (die bepaald niet methodisch was) is in de 20e eeuw nieuw leven ingeblazen door de Duitse filosoof Leonard Nelson, de grondlegger van het socratisch gesprek. De door hem opgerichte Philosopisch Politische Akademie bestaat nog altijd in Duitsland. Daar vinden jaarlijks nog vele socratische gesprekken in het Duits en Engels plaats waaraan iedereen kan deelnemen.
Over de Socratische methode in Nederland: zie www.socratischgesprek.nl