Menu

Trainingen Incompany

Werkwijze en mogelijkheden

Training op maat

Al onze trainingen en opleidingen verzorgen wij ook in-company. Dat kan dus gaan om:

  • Opleiding Gespreksleider Moreel Beraad
  • Opleiding Socratisch Gespreksleider.
  • Training Kunst van het Vragenstellen
  • Workshop Socratische methode of Moreel Beraad
Bij incompany training geeft u aan welke vaardigheden getraind moeten worden. U bepaalt ook zelf de duur van de training en het aantal bijeenkomsten. Uiteraard helpen wij u bij het vaststellen van de leerdoelen en het bepalen van de optimale duur en intensiteit van de training.

Voorbereiding

Als u een van onze trainingen, of een combinatie daarvan, in uw organisatie wilt volgen komen wij gewoonlijk eerst bij u langs voor een gesprek. U kunt dan aangeven wat de leer- of trainingsbehoefte van de deelnemers is, en aan welke kennis of vaardigheden u aandacht wilt besteden. Aan het eind van het gesprek hebben we dan een antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de doelstellingen van de training?
  • Waarom is het van belang om aan deze doelstellingen te werken?
  • Hoeveel tijd en hoeveel bijeenkomsten wilt u aan de training besteden?

Op basis van dit gesprek maken wij een programmavoorstel. In overleg stellen wij samen het definitieve programma vast, en worden de verdere stappen in de voorbereiding besproken.

Groepsomvang

De gangbare grootte van een trainingsgroep is vier tot twaalf deelnemers. Dit is echter geen harde bovengrens. Het is heel goed mogelijk om groepen tot achttien personen te trainen. Daarbij moet wel een goede balans worden gevonden tussen kwantiteit en kwaliteit. Hoe groter de groep, hoe meer u inlevert op de doelstellingen.

Duur

Een training kan in lengte variëren van enkele uren (workshop) tot een trajekt van vier of vijf dagen, verspreid over enkele maanden.

Wilt u meer weten?

Als u ons uw vraag toestuurt, nemen wij vandaag nog contact met u op.

Naam
Voornaam
Tel.
E-mail
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.