Menu

Opleiding Socraticus  2024

30 juni t/m 4 juli , 14 t/m 19 juli

In deze opleiding …

… leer je hoe je een socratisch tweegesprek met iemand voert, een denkgesprek. In de opleiding ben je daar ruim vijf dagen onafgebroken mee bezig, samen met maximaal vijftien andere deelnemers en de twee docenten Hans Bolten en Kristof van Rossem.  Daarna kun je zelf zulke gesprekken voeren met wie je maar wilt: collega’s en vakgenoten, cliënten en bewoners, studenten, leerlingen, familieleden en buurtgenoten.

Het denkgesprek

Een denkgesprek is een gesprek tussen een ‘Socraticus’ en een verteller. Zij onderzoeken samen de fundamentele denkbeelden en overtuigingen van de verteller. Het gesprek begint met een vraag van de verteller, een vraag waar hij of zij graag een antwoord op wil. Dat kan een heel persoonlijke vraag zijn, een praktische, een morele of een algemeen filosofische vraag. Maar het kan ook een probleem ziijn. Als de verteller er maar over wil nadenken in gesprek.

De Socraticus en de verteller

In een denkgesprek is de Socraticus de vragensteller. Hij of zij stelt vragen om het onderzoek op gang te brengen en te houden, om het vervolgens te verdiepen. De opvattingen van de Socraticus zelf doen er niet toe; hij of zij keurt de antwoorden van de verteller niet af, maar keurt ze ook niet goed. Hij of zij blijft vragen stellen: waarom vind je dat? wat zit daarachter? wat brengt je op die gedachte? is dat zo? Alle vragen zijn geënt op de Socratische methode, zoals wij die in de afgelopen vijfentwintig jaar hebben ontwikkeld. Elders op deze website kun je daar meer over lezen.

AGENDA

In de zomer van 2024 zijn er drie opleidingsweken:
30 juni-4 juli (Socraticus)
14-19 juli (socratisch groepsgesprek
25-30 augustus (Socraticus)

15 december
26 januari
23 februari
22 maart
meer data ...

30-31 oktober (ma. en di.)
11-12 december (ma. en di.)

Doel van een denkgesprek

Het doel van een denkgesprek is dat de bezoeker meer helderheid verwerft over hoe hij denkt over zijn vraag of probleem.  Het gaat dus niet om het vinden van het definitieve, zaligmakende antwoord op de vraag, en ook niet om het oplossen van het probleem. Nee, het doel is: het denken van de verteller onderzoeken. Welke denkpatronen spelen daarin een rol? Welke fundamentele vooronderstellingen en morele overtuigingen heeft de bezoeker? Welke wereldbeeld en welk mensbeeld? En zijn die enigszins houdbaar?  Hoe redelijk zijn ze?

Wat levert een denkgesprek op?

Een socratisch denkgesprek kan veel opleveren, voor zowel de verteller als de Socraticus of vragensteller. Als  het volgens de regelen der kunst wordt gedaan, krijgt de verteller zicht op de eigen vooronderstellingen, aannames en blinde vlekken. Daardoor kan wat als probleem werd gezien, ophouden probleem te zijn. Het kan ook zijn dat een vraag plaats maakt voor een andere, betere, vraag. Anderzijds krijgt de Socraticus meer zicht op de denkwereld van de verteller. Met als gevolg dat hij hem of haar beter begrijpt.

Voor wie is de opleiding Socraticus geschikt?

Nagenoeg alle deelnemers aan deze opleiding, en aan de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’ doen mee uit hoofde van hun beroep waarin zij ervaren dat het stellen van vragen vaak meer oplevert dan het geven van antwoorden. Veel deelnemers zijn werkzaam in een van de volgende beroepen:

 • onderwijsgevende
 • hrm-funtionaris
 • leidinggevende
 • geestelijk verzorger
 • mediator
 • coach
 • beleidsmedewerker
 • bestuurder
 • toezichthouder

De Socraticus methode

In een Socratisch tweegesprek draait het voortdurend om drie vragen:

 1. Wat vindt iemand?
 2. Waarover gaat dat?
 3. Waarom vindt diegene dat?

Elders op deze website kun je veel meer lezen over de socratische methode en de toepassing ervan in groepen en organisaties.

Kosten voor deelname

De volledige kosten voor de opleiding bedragen € 2225,-.
Bij aanmelding vóór 1 januari 2024: met korting: € 1750,-
Daarna tot 1 maart:
€ 1895,-
De genoemde bedragen zijn vrij van BTW, dus er komt niets bij.

Inbegrepen in de prijs:

 • Verblijf op eigen 1-persoonskamer met douche en toilet
 • Alle maaltijden
 • Gehele opleiding
 • Alle cursusmaterialen

Waar en wanneer?

De opleiding vindt plaats in het prachtige conferentieoord Eigentijdserf, gelegen in de bossen van Westelbeers, vlak onder Tilburg.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.