Menu

Kunst van het Vragenstellen

2-daagse training

Uw vragen?

– Wat zit er achter wat hij zegt?
– Welke vraag moet ik nu stellen?
– Waarom zegt zij dat steeds?
– Wat is hier de juiste vraag?

Heb je zulke vragen wel eens…?

In de training ‘de kunst van het vragenstellen’ leer je wat je op zulke momenten kunt doen. En je kunt dat ook na afloop: gericht doorvragen, vragend confronteren en overbruggen, ruimte maken en denkbeelden blootleggen. Kijk maar wat onze deelnemers zeggen.

Vragen stellen een kunst?

Om heldere en rake vragen te stellen moet je luisteren naar wat iemand zegt. Dan kun je erop ingaan, in plaats van op wat wat je denkt dat hij zegt of bedoelt. Dit luisteren – naar woorden, beweringen en hun samenhang – kan iedereen leren, een kwestie van oefenen.
Dan moet je natuurlijk wil naar iemand willen luisteren – omdat je hem wilt begrijpen. Dat vergt een houding van onbevangenheid en niet-weten, en die kun je ontwikkelen. Hier vindt je enkele basis-oefeningen in de kunst van het vragenstellen.

Training en resultaat

In de training oefen je de basisvaardigheden stap voor stap in: een vraag loslaten, letterlijk luisteren, het juiste vraagvocabulaire, doorvragen op concepten, enz. Daarna pas je ze allemaal tegelijk toe. Vervolgens gaan we uiteraard verder, met vragen om nog meer verfijning en verdieping te bereiken.
Alle oefeningen gaan over wat de deelnemers werkelijk vinden. Nu en dan confronterend dus, maar juist daardoor kun je waarachtig oefenen in de houding van onwetendheid en jezelf trainen in lichte ironie en onbevangenheid. Na de training ben je van veel vanzelfsprekendheden verlost en begrijpt je iemand minder snel – je hebt dus meer te vragen.

Voor wie?

Onze deelnemers hebben uiteenlopende professies: docent, adviseur, arts, leidinggevende, maatschappelijk werker, bestuurder, geestelijk verzorger (accreditatie bij het kwaliteitsregister); mensen die door het stellen van vragen meer diepgang in gesprekken willen brengen, zodat een oprechte gedachtewisseling ontstaat.

Data en tijden

Onderstaande data zijn telkens een donderdag en vrijdag:

2019: 12-13 december

2020: 16-17 januari / 6-7 februari / 19-20 maart / 16-17 april / 7-8 mei / 28-29 mei / 25-26 juni / 9-10 juli

De begin- en eindtijden zijn:
Dag 1: 9:30-12:30, 13:30-16:30
Dag 2: 9:30-12:30, 13:30-16:30

Locatie, kosten, aanmelding

De groepsgrootte: 4 – 12 deelnemers.
Plaats: Internationale School Voor Wijsbegeerte te Leusden
Kosten: € 575,- (incl. lunch en materialen geen BTW)
Bij gezamenlijke aanmelding is er een korting van € 70,- p.p.

Incompany?

Kijk hier voor de mogelijkheden voor een incompany-training.