Menu

De opleiding socratisch gespreksleider
is gevolgd door:

Stephan de Valk

Stephan de Valk, directeur MEVW, brancheorganisatie educatieve en wetenschappelijke uitgevers

Het was zowel methodisch als inhoudelijk als didactisch een juweeltje. Het zat heel goed in elkaar. Door de heldere methodiek, de concrete inhoud en doordachte didactische opbouw lukt het om in een week tijd ‘startbekwaam’ te worden in het begeleiden van een socratische gesprek. De begeleiding tijdens de week heb ik steeds als betrokken en to the point ervaren..

“Methodisch: hoe systematische terughoudendheid als gespreksleider deelnemers faciliteert het ‘echte’ gesprek te voeren. Het ‘denken met één hoofd’ als beeld voor de wijze waarop het gesprek verloopt, vind ik heel mooi.
Inhoudelijk: hoe waardevol het is precies te onderzoeken hoe ‘wat dan ook’ nu eigenlijk in elkaar zit; heel veel raakt ‘bijna onmiddellijk’ aan fundamentele morele vraagstukken; niets zit vast, veel raakt los. Daarbij heeft het, in ieder geval voor mij, ook een speels karakter.
Ik ben van plan om privé dit wel eens toe te passen. Wellicht van meer relevantie is voor mij dat ik mogelijkheden zie – nu ik de methodiek zelf doorleefd heb – om gesprekken/debatten met een socratische karakter te organiseren (en dan niet zelf niet te modereren). Daarbij zie ik voor mij dat door (publieke en private) stakeholders gezamenlijk een vraagstuk wordt onderzocht, onder het adagium ‘denken met één hoofd’ (en dus niet vanuit het gebruikelijke perspectief van uiteenlopende belangen). Mijn LinkedIn

Marc Dingemanse

Marc Dingemanse, taalwetenschapper Radboud Universiteit.

Deze opleiding is een pareltje. Helder gestructureerd, met de nadruk op zelf leren filosoferen in plaats van leren over filosofie. Hans is buitengewoon vaardig als opleider en als gespreksleider. De opbouw van de opleiding zorgt dat je meteen aan de slag gaat met het opdoen van vaardigheden. Tegelijk is er volop ruimte voor reflectie, gezelligheid en goed eten en drinken. Hans blinkt uit in het creëren van een open en vragende omgeving waarin zonder oordeel alles onderzocht kan worden. ook al betekent socratisch bevraagd worden soms dat je even moet bungelen, Hans weet dit met een lichtheid en een vleugje humor te doen die iedereen op het gemak stelt. Mijn website

Sandra Aerts

Sandra Aerts

Sandra Aerts, Socratisch gespreksleider aan o.a. ISVW

‘Doe ik het goed?’, dacht ik vroeger.
En nu: ‘Wordt er nog iets onderzocht of hoe zit dat!’ Met dank aan Hans en Kristof voor alle bruikbare tips.
Mijn LinkedIn

Magda Borms

Magda Borms

Magda Borms, Onderwijsadviseur Vlaams Ministerie

De opleiding tot socratisch gespreksleider bevrijdt de ruis op je eigen en elkaars denken door kritische groepscommunicatieve training in metadenken.LinkedIn-profiel

Nico Bringmans

Nico Bringmans

Nico Bringmans, HR-Manager bij Zorg voor Ouderen

Na verloop van tijd ben ik socratische gesprekken gaan ervaren als ´lessen in (bevrijdende) bescheidenheid´. Het is: erachter komen dat wat je zeker dacht te weten helemaal niet zo zeker is…dat je het eigenlijk helemaal niet meer weet. In eerste instantie geen prettige ervaring, maar tegelijkertijd de poort naar een echte open gesprekshouding. Wat heb je immers nog te verdedigen? Wat hindert je nog?Mijn LinkedIn Profiel

Wim van den Brink

Wim van den Brink

Wim van den Brink

Deze training heb ik ervaren als grensverleggend en blikverruimend. Wat zogenaamd vanzelfsprekend is, wijkt telkens weer voor nieuwe gezichtspunten. Het heeft me stevige handvatten opgeleverd voor mijn werk als coach en facilitator.
www.origineering.nl

Kees-Jan Donkers

Kees-Jan Donkers

 

Kees-Jan Donkers, trainer schrijfvaardigheden

Bij het trainen en begeleiden van denk/schrijfprocessen sta ik nu een stuk ontspannener in mijn schoenen, doordat ik veel beter de groep zelf al het werk kan laten doen.
www.yourpoint.nl

Jochanan Eynikel

Jochanan Eynikel

Jochanan Eynikel, Projectleider en vormingswerker

Goed gedacht, is half gewonnen.
Mijn LinkedIn

Frank van der Heijden

Frank van der Heijden

Frank van der Heijden, (team)coach

Door de training ben ik me meer bewust geworden van het effect van goede vragen.
Ik neem minder vanzelfsprekend aan, vraag meer door en geloof nog meer in de eigen kracht en wijsheid van mensen.
www.frankvanderheijden.nl

Ingrid Hens

Ingrid Hens

Ingrid Hens
Reflections & UHasselt

Socratisch gesprek is verweven in al wat ik doe. De opleiding zette me aan socratische reflectie te combineren met de reflectie die paarden geven van wat er hier en nu aan de hand is bij de mens. Ik ben een plaag voor mijn omgeving door de vele vragen die ik stel.www.reflections-online.be

Hein Hoek

Hein Hoek

Hein Hoek, Socratisch coach, organisatiefilosoof

In 2004 volgde ik de opleiding en ben van leerling collega geworden. Door deze opleiding heb ik geleerd:
• uitspraken scherper te analyseren
• de juiste vragen te stellen
• dialoogvaardigheden te ontwikkelen
• uiteenlopende groepen te begeleiden
• kiezen tussen ingrijpen en laten gaan
www.philocon.org

Marcel Hoek

Marcel Hoek

Marcel Hoek, coach, bemiddelaar

Scoop Trainingen

Joop Jonkman

Joop Jonkman

Joop Jonkman
filosoof jurist coach verteller

De mens en zijn werkelijkheid zijn als een verhaal. Het Socratisch gesprek blijkt een geweldig instrument om binnen en tussen die verhalen te navigeren. Tijdens de opleiding heb ik ervaren dat het stellen van vragen veel zinvoller is dan het geven van antwoorden.Aeneas Trainingen

Carla Kessler

Carla Kessler

Carla Kessler, ethicus, Univ. Docent

De training heeft mij geleerd écht naar anderen te luisteren. Luisteren is het begin van een dialoog en een goede dialoog brengt je verder in het leven. Bovendien is het handig in mijn werk als docent en leider van moreel beraad.
Mijn LinkedIn

Gilbert Leistra

Gilbert Leistra

Gilbert Leistra
Toegepast filosoof, kennismakelaar, docent

Wat is het toch heerlijk om niets zeker te weten! Ik heb de liefde voor de filosofie tijdens deze opleiding herontdekt. Het heeft mij bovendien de middelen gegeven om de ethische vraagstukken in het werkveld van bos en natuurbeheer direct, concreet en toepasbaar bij de horens te vatten.
Mijn LinkedIn profiel

Eva Lodewyckx

Eva Lodewyckx

Eva Lodewyckx

Deze opleiding heeft mij vooral geleerd om vragen te beantwoorden met vragen. Het blijft een uitdaging om als leerkracht de juiste vraag te stellen om het leerproces krachtig te houden.Mijn LinkedIn profiel

Maaike Merckens

Maaike Merckens

Maaike Merckens

Ik heb me nog nooit zo bevrijd gevoeld als na deze opleiding. De uitdaging om vol verwondering te kijken naar dingen die je vanzelfsprekend vindt, en leren dat je het zelf ook niet weet. Grenzen van je kennen onderzoeken en daar blij mee zijn! Dat is de kracht van Hans en Kristof, die zelf geen moeite hebben met het niet-weten en dat op een unieke wijze weten over te brengen.
Op basis -en middelbare scholen probeer ik deze vreugde over te brengen. Want pas dan ben je in staat om te leren, tolereren en respecteren.
www.wonderwhy.nl

Henk Minnema

Henk Minnema

Henk Minnema – ethicus, trainer/coach

Hoe kunnen inzichten geboren worden? Als ik iets van de opleiding heb geleerd, dan wel dit:
Veel mensen hebben al een idee van respect, recht of geluk, maar het komt er nog niet uit. Ze moeten betrokken raken in een verhaal om zwanger van inzicht te worden. Wat een geluk als je dan de goede vragen kunt stellen!! henk.minnema@kpnplanet.nl

Jac Rongen

Jac Rongen

Jac Rongen

Wat verwacht u aan te treffen op deze pagina? Voldoet het een beetje aan uw verwachting? En heeft dat nog gevolgen voor uw handelen? Zomaar een paar vragen, met plezier aangeboden. Ik verheug me op uw antwoorden en wedervragen.
www.rongen.com

Rita Muilwijk

Rita Muilwijk

Rita Muilwijk, schrijfster en filosofe

Kwaliteiten als luisteren, oordeel opschorten en bereid zijn niet te weten, zijn alle nodig om een socratisch gesprek te doen slagen. Wat eerst zo vanzelfsprekend leek is dat aan het eind van het onderzoek vaak niet meer.
www.ritamuilwijk.nl

Wouter Sanderse

Wouter Sanderse

Wouter Sanderse, filosoof

De Socratische methode stelt me in staat om met groepen docenten te praten over de morele aspecten van hun werk. Maar ze is tegelijkertijd meer dan dat. De cursus heeft me vragenderwijs leren denken, en daar kom ik niet meer van af!
www.morelevorming.nl

Paul Troost

Paul Troost

Paul Troost, socratisch gespreksleider, trainer schriftelijke communicatie

Een mooie opleiding die uitnodigt om tot in lengte van dagen socratische dialogen te voeren en te faciliteren. www.paultroost.nl

Reginald Verhofstede

Reginald Verhofstede

Trouwe Klanten Winnen

De uitdaging daarbij is communicatie, doen wat de klant of je collega verwacht. Als CRM Teamcoach begeleidt Reginald Verhofstede organisaties in het expliciet formuleren van wat klanten en collega’s van elkaar verwachten. De vaardigheden uit de socratische gesprekstechniek helpen hem en zijn klanten om in dit proces te komen tot de “werkelijke” probleemstelling. Website van a-switch

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.