Menu

Voor het Management team van de facilitaire dienst van Libra hebben wij een tweedaagse training in de Kunst van het Vragenstellen verzorgd. Het doel daarvan was de deelnemers een meer vragende houding ontwikkelden om vragen te stellen, en ook betere vragen, in situaties waarin zij informatie moesten inwinnen bij gebruikers van faciliteiten of bij externe opdrachtnemers.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.