Menu

Het socratisch tweegesprek

Programma verdiepingsweekend 9 en 10 maart 2019

In elk verdiepingsweekend staat één specifiek onderwerp centraal, deze keer dus het socratisch tweegesprek. Daarnaast is er ook gelegenheid om eigen intervsievragen in te brengen en ervaringen uit te wisselen. En uiteraard is er op de zaterdagavond na half tien nog gelegenheid om gezellig na te borrelen.ISVW De Kuilen

Socratisch tweegesprek:

Wat is het niet?

In de opleiding Socratisch Gespreksleider doet de begeleider regelmatig een 1-op-1 socratisch gesprek voor (later nog op video te bekijken). Het doel is dan om de zgn. socratische ‘bewegingen’ te illustreren, en de diverse vraagtechnieken te demonstreren. De deelnemers aan de opleiding doen zelf ook veel 1 op 1 socratische oefeningen, gericht op het uitvragen van een ‘filmpje’, het oogsten van beweringen, het inventariseren van argumenten, enz. Maar het tweegesprek dat tijdens het verdiepingsweekend in de schijnwerper staat, is iets anders.

Wat is het wel?

Het socratisch tweegesprek is vollediger en organischer dan een 1 op 1 socratische oefening. Het is (uiteraard) geen advies- of hulpverleningsgesprek, maar het is er wel enigszins mee te vergelijken. Enkele overeenkomsten:

    • Het begint met een vraag van de bevraagde, een vraag waar hij of zij mee zit, met enige regelmaat op stoot en waar hij of zij graag een antwoord zou willen.
    • De vraag kan in het gesprek veranderd of aangepast worden.
    • Het is meer een ‘organisch’ gesprek dan een socratisch-methodische oefening.
    • De socratisch bevrager bemoeit zich meer met de inhoud, beperkt zich niet tot uitsluitend verbaal spiegelen

Reader met aangrenzende methodieken

boekomslag denkadviseren

Het socratisch tweegesprek wordt methodisch verhelderd door de verschillen en overeenkomsten met twee aangrenzende gespreksmethodes in kaart te brengen. De eerste is het zgn. ‘denkadviseren’ van Edu Feltmann. De andere methodiek is het zgn. ‘socratisch motiveren’ van Martin Appelo. Met behulp van deze twee methodes kan methodiek van het socratisch tweegesprek verhelderd worden. Je krijgt van tevoren een reader met teksten om je alvast in beide methodieken in te lezen.

Groepsgrootte, waar, wanneer, kosten

Aantal deelnemers: maximaal 10.
Waar: Internationale School Voor Wijsbegeerte in Leusden.
Wanneer: 9 en 10 maart.
Programmatijden: Start op zaterdag om 9:30, einde op zondag om 16:00 uur. Op de zaterdavond is er ook een programma, tot 21:30.
Kosten: De kosten voor deelname zijn € 345,- Overnachting en maaltijden zijn hierbij inbegrepen en BTW is niet van toepassing.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.